Thane Municipal Corporation
विरोधी पक्ष नेता
श्री. मिलिंद भरत पाटील
कार्यालयाचा पत्ता:  
महापालिका भवन, पहिला मजला, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प).
मोबाईल नं. :  +९१-९३२३१९४३४१
टेलिफोन नं. : +९१-२२-२५३६८४८१
रहिवासी पत्ता : 
१७०६, कावेरी हाईट्स नागनाथ म्हात्रे तलावासमोर, खारीगांव ४००६०५
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2018 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department