Thane Municipal Corporation
Alerts
  • प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष:- मागील 24 तासांत (दि.19.07.2017, स. 08:30 वाजेपर्यंत) पाऊस:- 80.50, एकूण पाऊस:-1536.50 मिमि. (2016-1555.50 मिमि). एकूण तक्रारी-32, झाड पडणे-09, झाडाची फांदी पडणे-03, झाड धोकादायक आहे-05, पाण्याची पाईप लाईन लिकेज-01, शॉर्ट सर्कीट-02, पाणी साचणे-01, प्लॅस्टर पडणे-01, इतर-10.
  • सन 2015:- एकूण पाऊस:- 2226.00 मिमि., एकूण तक्रारी-2968, आग-446, सॉर्ट सर्कीट-57, झाड पडणे-416, फांदी पडणे-106, स्लॅब पडणे-04, पाण्याची पाईप लाईन फुटणे-01, पाण्याची पाईप लाईन लिकेज-4, पाणी साचणे-41, गॅस लिकेज-36, स्लॅब पडणे-07, घर पडणे-06, इमारतीचा भाग कोसळणे-07, इमारत कोसळणे-02, इमारत धोकादायक-07, भिंत पडणे-15, नाल्याची भिंत कोसळणे-09, भिंत खचणे-02, टेरेस फॉल-01, फेक कॉल-05, मॉक ड्रील-19, इतर-1777. सन 2016:- एकूण पाऊस:- 3390.50 मिमि., एकूण तक्रारी-3289, आग-595, सॉर्ट सर्कीट-43, झाड पडणे-395, फांदी पडणे-139, स्लॅब पडणे-11, पाण्याची पाईप लाईन फुटणे-06, पाण्याची पाईप लाईन लिकेज-06, पाणी साचणे-92, गॅस लिकेज-22, स्लॅब पडणे-14, घर पडणे-01, इमारत भाग कोसळणे-02, इमारत कोसळणे-01, इमारत धोकादायक-11, भिंत पडणे-34, नाल्याची भिंत कोसळणे-10, इमारतीला भेगा जाणे-05, फेक कॉल-10, मॉक ड्रील-13, इतर-1879. सन 2017:- अद्यवत एकूण पाऊस:- 1456.00 मि.मि., प्राœत तक्रारी-1481, आग-177, शॉर्ट सर्कीट-21, झाड पडणे-342, फांदी पडणे-110, झाड धोकादायक-68, स्लॅब पडणे-1, पाण्याची पाईप लाईन लिकेज-18, पाण्याची पाईप लाईन फुटणे-01, पाणी साचणे-80, गॅस लिकेज-07, प्लॅस्टर पडणे-09, घर पडणे-04, इमारत धोकादायक-03, भिंत पडणे-01, धोकादायक भिंत-01, नाल्यांची भिंत कोसळणे-02, फेक कॉल-02, मॉक ड्रील-04, इतर-626.
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2017 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by