Thane Municipal Corporation

नागरी संदेश:
अनधिकृत इमारतीमध्ये घर खरेदी करू नका, घर खरेदी करण्यापूर्वी इमारत अधिकृत आहे का ते तपासून बघा तुमचा परिसर स्वच्छ ठेवा पाणी वाचवा तुमचा मालमत्ता कर आणि पाणी बिल वेळेत भरा सौरउर्जेचा वापर करा शहराच्या वातावरण संतुलनासाठी झाडे लावा
RTS
enews
ETender
Property Tax - Pay Online
LBT
Town Planning Department
enews
Fire Brigade
KRA
TMC's Tender
Greeny-the-Great

कार्यक्रम

व्हिडिओ
ठाणे महापौर वर्षा मॅरेथॉन २०१५

आपत्ती व्यवस्थापन
प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष - ठाणे महानगरपालिका, ठाणे : मागील २४ तासात (08.30 वाजेपर्यंत) एकूण प्राप्त तक्रारी -05, झाड पडणे-01, इतर-04. आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये पुढील क्रमांकावर संपर्क साधा - टोल फ्री. नं. १८००-२२-२१०८, ०२२-२५३७१०१०, ०२२-२५३७४५७८ / ७९ / ८० / ८१ / ८२

नवीन माहिती
महत्वाची माहिती

महत्वाचे संपर्क नं.
 • ठाणे महापालिका परिवहन टोल फ्री क्रमांक - १८००-२२९९०१
 • फोन नं. वागळे डेपो - ०२२-२५८२७७८५
 • फोन नं. कळवा डेपो - ०२२-२५४२५१९३
 • मोबाइल क्रमांक- बेकायदेशीर होर्डिग्ज, पोस्टर आणि बॅनर संबंधित तक्रारी एसएमएस पाठविण्याची: - ७५०६९४६१५५
 • अतिक्रमण / फेरीवाले /खड़्यांनविषयी / बेकायदेशीर होर्डिंग्स, पोस्टर आणि बॅनर संबंधित तक्रारींसाठी टोल फ्री क्रमांक: - १८००-२२२-१०८ , दुरध्वनी क्रमांक: +९१-२२२५३७१०१०
 • अग्निशमन: १०१
  • मुख्य फायर अधिकारी - +९१-२२-२५३३४२६४
  • वागळे इस्टेट - +९१-२२-२५८२३५४७ / +९१-२२-२५८२३४७७ / +९१-२२-२५८२०६६०
  • मुंब्रा - +९१-२२-२५४६२४२४ / +९१-२२-२५४६२४४४ / +९१-२२-२५४६२००१
  • बाळकुम - +९१-२२-२५३६६४०१ / +९१-२२-२५३६६७०२ / +९१-२२-२५३६३१०१
  • जवाहर बाग - +९१-२२-२५३३१६०० / +९१-२२-२५३३४२१६ / +९१-२२-२५३६५२०२, १०१
  • कोपरी - +९१-२२-२५३२५३१३
  • नितीन कंपनी अग्निशमन दल - +९१-२२-२५४४०७९७
 • रुग्णवाहिका / प्रेत वाहून नेण्याची गाडी - १०२, +९१-२२-२५३३१५५२
 • महापालिका मुख्यालय EPBX - +९१-२२-२५३३१२११ / +९१-२२-२५३३१२८० / +९१-२२-२५३३१५९० / +९१-२२-२५३३१७४७ / +९१-२२-२५३३१८०९ / +९१-२२-२५३३१८७७
 • प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष- +९१-२२-२५३७१०१०, +९१-२२-२५३९२३२३, +९१-२२-२५३९९८२८, +९१-२२-२५३९९६१७, +९१-२५३७४५७८/७९/८०/८१/८२, टोल फ्री. १८०० २२२ १०८
 • प्रशासकीय अधिकारी संपर्क नं.
 • संघटनात्मक तक्ता
 • निवडून आलेले सदस्य

कार्यालय वेळ
 • सोमवार ते शनिवार सकाळी १० ते संध्याकाळी ५.४५ (दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवार आणि सर्व रविवारी सुट्टी)
 • मुख्यालय दिन - सोमवार व मंगळवार, वेळ: सकाळी 10 ते दुपारी २

विविध विभाग
prev next

गॅलरी

© 2016 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by