Thane Municipal Corporation
महापालिका आयुक्त
मा. श्री. संजीव जयस्वाल (भा. प्र. से.)
कार्यालयाचा पत्ता:  
2 रा मजला, महापालिका भवन, चंदन वाडी, पाचपखाडी, ठाणे - ४००६०२, महाराष्ट्र
टेलिफोन नं. : +९१-२२-२५३३६५२३ / +९१-२२-२५३३६५२९
फॅक्स नं.: +९१-२२-२५३३६२१५
इतर माहिती : 
ईमेल :
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department