Thane Municipal Corporation
श्रीमती पल्लवी पवन कदम
कार्यालयीन पत्ता: 
महापालिका भवन, पहिला मजला, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प).
भ्रमणध्वनी क्रमांक:  +९१-
दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२२-२५३३१२५२
फॅक्स नं.: +९१-२२-२५४१५४९९
ठामपा बोर्ड एक्स्टेन्शन नं.:  ५०३,५०४,५१०
आणखी माहिती : 
राजकीय कारकीर्द : नोव्हेंबर २०१९ पासून उपमहापौर म्हणून कार्यरत
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2020 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department