Thane Municipal Corporation
श्री. मिलिंद भरत पाटील
कार्यालयीन पत्ता: 
महापालिका भवन, पहिला मजला, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प).
भ्रमणध्वनी क्रमांक:  +९१-९३२३१९४३४१
दूरध्वनी क्रमांक: +९१-२२-२५३६८४८१
निवास पत्ता: 
१७०६, कावेरी हाईट्स नागनाथ म्हात्रे तलावासमोर, खारीगांव ४००६०५
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department