Thane Municipal Corporation
Office Bearers
महापौर
श्रीमती मिनाक्षी राजेंद्र शिंदे
उपमहापौर
श्री. रमाकांत दशरथ मढवी
विरोधी पक्ष नेता
श्री. मिलिंद भरत पाटील
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department