Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
धर्मवीर आनंद दिघे जिद्द शाळा
विभाग प्रमुख श्री. मनिष जोशी (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२१७१३५९९
विभागाची कामे:

मानसिक अपंग मुलांसाठी असलेल्या शाळांचा सांभाळ व व्यवस्थापन करणे.

ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department