Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
वृक्षप्राधिकरण / उद्यान
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३३१५९०, +९१-९९३०६०६६६६      विस्तार क्रं. - २०१/२०६
ई-मेल dmc3@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
Kindly call on Toll Free 1800-222-108, +91-22-25371010 for any complaint related to Tree
अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क क्रमांक
केदार पाटील उद्यान तपासनीस (अतिरिक्त कार्यभार वरिष्ठ उद्यान अधिक्षक) कार्यालय : +९१-२२-२५३३१५९०
भ्रमणध्वनी : +९१-९९३००९४७६८

ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department