Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज व छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा
विभाग प्रमुख डॉ. संध्या सतिश खडसे. (अधिष्ठाता)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३४७७८४/८५/८६/८७, +९१-२२-२५३७२७७४/७५/७६/७७, +९१-२२-२५३४८७९०
ई-मेल rgmccsmhkalwa@gmail.com
विभागाचा तपशील:
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department