Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
ठाणे महानगरपालिका परिवहन सेवा
विभाग प्रमुख श्री. संदीप माळवी (वाहतूक व्यवस्थापक)(अतिरिक्त कार्यभार)
विभाग परिवहन सेवा ठा. म. पा
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५८१२७५६
ई-मेल tmt@thanecity.gov.in
विभागाचा तपशील:
ठाणे महापालिका परिवहन - एका दृष्टीक्षेपात
ठाणे महापालिकेने वाहतूक सेवेची सुरुवात ०९ फेब्रुवारी १९८९ रोजी केली.
वर्णन वर्ष (२०१५-१६) वर्णन वर्ष (२०१५-१६)
डेपो संख्या 2 बस शेल्टर संख्या 470
बसेस ची संख्या 210 बस टर्मिनस संख्या 16
दररोजच्या प्रवास्यांची संख्या 170000 प्रति दिवस ट्रिप 5996
दररोजचे कि. मी. 52188.8 प्रति बस प्रति दिन कि.मी.. 185
रूट संख्या 74 दर दिवशी उत्पन्न रु. 2290683.00
कर्मचारी संख्या 2217 - -
आणखी माहिती :
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department