Thane Municipal Corporation
अग्निशमन विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३७६७०२, +९१-२२-२५३६६४०१, +९१-९९३०६०६६६६
ई-मेल cfo@thanecity.gov.in, dmchq@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क क्रमांक
श्री. शशिकांत काळे मुख्य अग्निशमन अधिकारी कार्यालय : +91-22-25366401, +91-22-25376702, +91-22-25331264, +91-22-25440797

  • आग आणि इतर संकटे झाल्यास जीवन आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रयत्न करणे.
  • आग प्रतिबंध बाबतीत मार्गदर्शन करणे.
  • महानगरपालिका अधिनियम 1949 अंतर्गत कर्तव्ये यू / एस २८५, २८६, २८७, २८८ आणि २८९ पार पाडणे.
  • महापालिका अग्निशमन दल सुव्यवस्थित ठेवणे.
  • महापालिका आग सेवा कर्मचार्यांसाठी प्रशिक्षण शिबीर आयोजित करणे.
  • संस्थेत शिस्त बाळगणे.
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department