Thane Municipal Corporation
निवडणूक विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप. आयुक्त)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५३७६०२६      विस्तार क्रं. - १३८
ई-मेल dmc3@thanecity.gov.in
विभागाचा तपशील:
अधिकाऱ्याचे नाव पद दुरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्र.
अनघा पगारे सहाय्यक आयुक्त +९१-९७६९३७२२७५
आणखी माहिती :
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department