Thane Municipal Corporation
विविध विभाग
माहिती व तंत्रज्ञान विभाग
विभाग प्रमुख श्री. ओमप्रकाश दिवटे (उप. आयुक्त) (अतिरिक्त कार्यभार)
दूरध्वनी / भ्रमणध्वनी क्रमांक +९१-२२-२५४४०६४१, +९१-९९३०६०६६६६      विस्तार क्रं. - १५५/१२३
ई-मेल dmchq@thanecity.gov.in, it@thanecity.gov.in
विभागाची कामे:
अधिकाऱ्याचे नाव पदनाम संपर्क क्रमांक
स्वरूप कुलकर्णी मुख्य माहिती व तंत्रज्ञान अधिकारी +91-22-25440641/ +91-9867969744
सचिन भालेराव माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी - 1 +91-22-25440641/ +91-9967547177
श्रीमती संगिता व्यवहारे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी - 2 +91-9892699414
महेश साळवी माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी - 3 +91-9920025588
नितिन डुंबरे माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी - 4 +91-9969020464

विभागाचा तपशील:
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department