Thane Municipal Corporation
श्री. रमाकांत दशरथ मढवी
कार्यालयाचा पत्ता :
महापालिका भवन, पहिला मजला, डॉ. अल्मेडा रोड, चंदनवाडी, पांचपाखाडी, ठाणे (प).
भ्रमणध्वनी क्र.: +९१-९८९२७३३७५५
दूरध्वनी क्र.: +९१-२२-२५३३१२५२
फॅक्स क्र. : +९१-२२-२५४१५४९९
ठामपा बोर्ड विस्तारित क्र. : ५०३,५०४,५१०
मु. दातिवली, पो. दिवा स्टेशन, ता. जि. ठाणे ४००६१२
इतर माहिती :
राजकीय कारकीर्द :
२००७ - नगरसेवक म्हणून निवड
२०१७ - नगरसेवक म्हणून निवड
मार्च २०१७ पासून उपमहापौर म्हणून कार्यरत
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2018 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department