Thane Municipal Corporation
श्रीमती मिनाक्षी राजेंद्र शिंदे
कार्यालयाचा पत्ता :
नवीन प्रशासकीय कार्यालय, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, पांचपाखाडी, चंदनवाडी,
ठाणे ४००६०२ , महाराष्ट्र.
भ्रमणध्वनी क्र.: +९१-९९६७६०००१७
दूरध्वनी क्र.: +९१-२२-२५३३६२१२/१४
फॅक्स क्र. : +९१-२२-२५३६१५६८
ठामपा बोर्ड विस्तारित क्र. : ५०७/५२८
भाऊ निवास, क्रांती जिमच्या समोर, चितळसर-मानपाडा, ठाणे (प.) ४००६०७
इतर माहिती :
राजकीय कारकीर्द :
२००७ - नगरसेवक म्हणून निवड
२०१२ - नगरसेवक म्हणून निवड
२०१७ - नगरसेवक म्हणून निवड
मार्च २०१७ पासून महापौर म्हणून कार्यरत
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department