Thane Municipal Corporation
News
Thane, मा. महापौर हरिश्चंद्र पाटील व मा. आयुक्त असीम गुप्ता यांनी नौपाडा प्रभाग समिती हद्दी मधील संयुक्त नालेसफाईची पाहणी केली त्या प्रसंगी आरोग्य अधिकारी डॉ. हळदेकर व इतर उपस्थीत होते. | 20 May 2014

मा. महापौर हरिश्चंद्र पाटील व मा. आयुक्त असीम गुप्ता यांनी नौपाडा प्रभाग समिती हद्दी मधील संयुक्त नालेसफाईची पाहणी केली त्या प्रसंगी आरोग्य अधिकारी डॉ. हळदेकर व इतर उपस्थीत होते.

ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक
ETender
Town Planning Department
LBT

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department