Thane Municipal Corporation
अर्ज विभाग आधारित
अर्ज विभाग आधारित
परिवहन सेवा
विद्यार्थी सवलत अर्ज Download
पत्रकार सवलत अर्ज Download
दिव्यांग व्यक्ती सवलत अर्ज Download
प्रवासी पास अर्ज Download
CKD रुग्ण अर्ज Download
परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी सवलत अर्ज Download
स्थानिक संस्था कर विभाग
स्थानिक संस्था कर नोंदणी अर्ज डाउनलोड
आरोग्य विभाग
जन्म आणि मृत्यू दाखले डाउनलोड
नर्सिंग होम नोंदणी नुतनीकरण डाउनलोड
अन्न उत्पादने विक्री परवाना / साठा / पॅकेजिंग डाउनलोड
जाहिरात विभाग
जाहिरात बोर्ड डाउनलोड
परवाना विभाग
महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत बेकरी / फॅक्टरी परवाना 1949 कलम 313 आणि 386 डाउनलोड
महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम निर्दिष्ट लेख ठेवणे 376 डाउनलोड
जलतरण
आजीवन सदस्यत्व डाउनलोड सदस्यत्व डाउनलोड
जलतरण आरक्षण डाउनलोड ओळखपत्र प्रत डाउनलोड
मालमत्ता कर विभाग
कर मूल्यांकन डाउनलोड मालमत्ता हस्तांतरण डाउनलोड
मालमत्ता कर प्रमाणपत्र डाउनलोड मालमत्ता अर्क डाउनलोड
जकात विभाग
अर्ज - 1 डाउनलोड अर्ज - 2 डाउनलोड अर्ज - 3 डाउनलोड अर्ज - 4 डाउनलोड
अर्ज - 5 डाउनलोड अर्ज - 6 डाउनलोड अर्ज - 7 डाउनलोड अर्ज - 8 डाउनलोड
अर्ज - 9 डाउनलोड अर्ज - 10 डाउनलोड अर्ज - 11 डाउनलोड अर्ज - 12 डाउनलोड
अर्ज - 13 डाउनलोड अर्ज - 14 डाउनलोड अर्ज - 15 डाउनलोड अर्ज - 16 डाउनलोड
शहर विकास विभाग
विकास हक्क प्रमाणपत्र उपयोग डाउनलोड विकास हक्क प्रमाणपत्र हस्तांतरण डाउनलोड
विकास हक्क प्रमाणपत्र डाउनलोड
पाणी पुरवठा विभाग
नवीन नळ जोडणी डाउनलोड सध्या वापरत असलेली नळ जोडणी दुसऱ्या पाईपलाइनवर स्थलांतरित करणे डाउनलोड
कुटुंब सदस्यांची संख्या कमी करणे डाउनलोड
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department