Thane Municipal Corporation
तक्रार / तक्रारी 
तक्रार / तक्रारी 
जर तुम्हाला काही तक्रार / तक्रारी नोंदवायच्या असतील तर खालील ई - मेल वर संपर्क करा.
महापालिका आयुक्त,
ठाणे महानगरपालिका ,
डॉ. अल्मेडा रोड, पांचपाखाडी, ठाणे - ४००६०१.
ई - मेल : mc@thanecity.gov.in
मुख्यालय दिन : सोमवार, मंगळवार.
मदतीसाठी संपर्क नं : +९१-२२-२५३३१५९०/+९१-२२-२५३३१२११ (कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी).
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department