Thane Municipal Corporation
रक्तपेढ्या
रक्तपेढ्या
अ.क्र. नाव पत्ता टेलिफोन नं.
१) छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय रक्तपेढी ठाणे बेलापूर रोड, कळवा. +९१-२२-२५३४७७८४-१४३७
२) जिल्हा रुग्णालय जिल्हा रुग्णालय ठाणे. +९१-२२-२५४७१५४१
३) विद्या रक्तपेढी नौपाडा पोलीस स्टेशन जवळ. +९१-२२-२५४०७७६१
४) नवजीवन रक्तपेढी आईस फॅक्टरी जवळ, नौपाडा, ठाणे. +९१-२२-२५४००४२५
५) टिसा रक्तपेढी रोड नं. १६ वागळे इस्टेट. +९१-२२-२५८०३२६३ / +९१-२२-२५४७११९६
६) ब्लड लाईन रक्तपेढी आंबेडकर रोड, ठाणे. +९१-२२-२५३७५००० / +९१-२२-२५३७६०००
७) ओक रक्तपेढी घंटाळी, ठाणे. +९१-२२-२५३८५२४८
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department