Thane Municipal Corporation
नाट्यगृहे
नाट्यगृहे
गडकरी रंगायतन
पत्ता:

मासुंदा तलाव,

ठाणे रेल्वे स्थानक,

तलावपाली,

डॉ मूस रोड,

ठाणे पश्चिम.

टेलिफोन नं.: +91-22-25362165,+91-22-25362165

ठाणे कलाभवन
पत्ता:

जुने मुंबई-आग्रा रोड,

कापुरबावडी जंक्शन जवळ,

ठाणे- ४००६०४.

टेलिफोन नं.: +91-22-25400909, +91-22-25400909

डॉ काशिनाथ घाणेकर नाट्यगृह
पत्ता:

हिरानंदानी meadows,

घोडबंदर रोड,

ठाणे पश्चिम.

टेलिफोन नं.: +91-22-21732525,+91-22-21732525

ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department