Thane Municipal Corporation
उपहारगृहे
उपहारगृहे
 • युनायटेड २१
  पत्ता:

  पत्ता: २९,एल.बी.एस.मार्ग,

  गोकुळ नगर,

  ठाणे(पश्चिम) ४००६०१.

 • नमस्कार
  पत्ता:

  डॉं. मूस रोड,

  तलाव पाळी,

  ठाणे (पश्चिम) ४००६०१.

 • सत्कार
  पत्ता:

  पोखरण रोड नं. १,

  कॅडबरीच्या पुढे,

  ठाणे (पश्चिम) ४००६०२.

 • विहंग इन
  पत्ता:

  सिनेवंडर समोर,

  विजय सेल्सच्या पुढे,

  घोडबंदर रोड,

  ठाणे(पश्चिम) ४००६०७.

 • कॅपीटोंल
  पत्ता:

  जी.बी.रोड,

  माजिवडा जंक्शन,

  पेट्रोल पंपापुढे,

  ठाणे(पश्चिम) ४००६०१.

ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department