Thane Municipal Corporation
ग्रीन स्पेंस [हरित क्षेत्र]
ग्रीन स्पेंस [हरित क्षेत्र]
ठामपा ग्रीन स्पेंस [हरित क्षेत्र] ची सांख्यिकी माहिती
ठामपा गार्डन्स:
प्रभाग नाव: कोपरी
1. गार्डन्स 24
2. मैदान 7
3. लेक-गार्डन्स 2
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 9
5. कारंजे / धबधबा 11
6 पुतळा 10
प्रभाग नाव: रैलादेवी
1. गार्डन्स 6
2. मैदान 0
3. लेक-गार्डन्स 1
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 4
5. कारंजे / धबधबा 6
6 पुतळा 0
प्रभाग नाव: माजिवाडा
1. गार्डन्स 5
2. मैदान 3
3. लेक-गार्डन्स 2
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 6
5. कारंजे / धबधबा 3
6 पुतळा 1
प्रभाग नाव: जोगीला
1. गार्डन्स 8
2. मैदान 2
3. लेक-गार्डन्स 5
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 6
5. कारंजे / धबधबा 7
6 पुतळा 2
प्रभाग नाव: वागळे इस्टेट
1. गार्डन्स 10
2. मैदान 0
3. लेक-गार्डन्स 0
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 2
5. कारंजे / धबधबा 3
6 पुतळा 0
प्रभाग नाव: मुंब्रा
1. गार्डन्स 1
2. मैदान 0
3. लेक-गार्डन्स 2
4. चौक / रस्ता दुभाजकाच्या 2
5. कारंजे / धबधबा 3
6 पुतळा 10
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department