Thane Municipal Corporation
मा.स्थायी समिती सदस्य
मा.स्थायी समिती सदस्य
अ. क्र. नाव पद भ्रमणध्वनी नं.
१. श्री. राम पांडुरंग रेपाळे सभापती +९१-९९८७३७३३३३
२. श्री.नरेश गणपत म्हस्के सदस्य +९१-९८१९३८९०८०
३. श्री. संजय देवराम भोईर सदस्य +९१-९३२४८३८७७७
+९१-८४२५८७७७७७
४. श्रीमती. मालती रमाकांत पाटील सदस्या +९१-९३२११४१७१७
+९१-९८२१५१२२७०
५. श्री. शैलेश मनोहर पाटील सदस्य +९१-९२२३३१७०००
६. श्रीमती.विमल अर्जुन भोईर सदस्या +९१-९३२२२४९१८७
+९१-९५९४९९१९०८
७. श्री.नरेश रतन मणेरा सदस्य +९१-९९३०९९८००७
८. श्री. यासीन अय्युब कुरैशी सदस्य +९१-९८२०१९३३९२
९. श्री. गुरुमुखसिंग स्यान सदस्य +९१-९३२०१३१३१३
१०. श्री. नारायण शंकर पवार सदस्य +९१-९३२३८१९९६३
११. श्री. मुकेश मधुकर मोकाशी सदस्य +९१-९८२१८७७३६४
१२. श्री. मनोहर जयसिंग डुंबरे सदस्य +९१-९२२१३२९८७२
१३. श्री. नजीब सुलेमान मुल्ला सदस्य +९१-९८२१०१८५१८
१४. श्री. विश्वनाथ रामदास भगत सदस्य +९१-९२२१३२९८७२
१५. श्री. अश्रफऊ शानू पठाण सदस्य +९१-९८१९६५९४४४
१६. श्री. सिराज अहमद मोहम्मद आली डोंगरे सदस्य +९१-९२२१०५८३८३
ठाणे महानगरपालिके विषयी
कार्यालयीन कामकाज
ठाणे शहरातील सुविधा
ठाण्यातील करमणुक

© 2019 टीएमसी. सर्व हक्क राखीव.
\
\
Designed & Powered by TMC IT Department